Effaith

Straeon Llwydiant

Dychweliad y Mach

Llwybrau Mach 1, 2 a 3 oedd y llwybrau beicio mynydd gwreiddiol yn Nyffryn Dyfi. Roeddent yn darparu teithiau wedi eu arwydd nodi o amryw o hyd a lefel technegol ar hyd llwybrau hawliau tramwy cyhoeddus, ar gyfer y byd beicio mynydd eginol oedd yn cylchdroi ar fforio ac antur. 

Darllenwch fwy…

Adnewyddu Dicko’s

Yn 2019, fel canlyniad o waith coedwigaeth, dinistrwyd llwybr enwog Dicko’s. Roedd hwn yn lwybr a grëwyd gan feicwyr modur traws gwlad wrth iddyn reidio yn yr ardal yn ystod y 60au, ond gan ei fod yn lwybr answyddogol, doedd dim llawer a ellir ei wneud i atal difrod, nac adfer y llwybr. 

Darllenwch fwy…

Adroddiad Blynyddol 2020

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i bawb, gan gynnwys y diwydiant awyr agored. Oherwydd y pandemig, roedd y symud ymlaen yn araf ar gyflawni prosiectau allweddol y cwmni, oherwydd lleihad mewn incwm wedi canslo pob digwyddiad oedd ar y rhaglen ar gyfer y Dyfi, ac oherywdd y lleihad yng ngallu partneriaid allweddol o ran baich gwaith.

Canlyniadau allweddol 2019–2020 oedd darparu arwyddion wedi eu diweddaru ar gyfer Mach 1, 2 a 3.