Gwirfoddoli

Dig day on Section 2

DYDDIADAU PALU

P’run ai trwsio wedi difrod gan ddŵr neu ddraeniau yn dilyn gaeaf caled arall yn y Dyfi, torri’r llysdyfiant nôl sy’n chwim dyfu ar hyd y llwybrau yn y gwanwyn, neu adnewyddu gwely’r llwybr wedi blynyddoedd o reidio caled, mae wastad angen cynnal a chadw ar y llwybrau. Mae Beicio Mynydd Dyfi MTB yn trefnu dyddiau palu rheoliadd er mwyn cadarnhau fod y llwybrau yn barod i’w defnyddio. Mae dyddiau palu chwarterol i wneud cynhaliaeth cyffredinol o’r llwybrau a dwywaith y flwyddyn i wneud gwaith ar elfennau penodol o’r llwybrau. Bydd y nosweithiau palu yn cychwyn am 18.00 ac yn gorffen am 20.30.

I gofrestru ar gyfer ein dyddiau palu, cwblhewch y ffurflen wirfoddoli isod. Am ragor o wybodaeth am ddod yn ran o Griw Palu Beicio Mynydd Dyfi MTB, cysylltwch â’r Cydlynydd Cynhaliaeth: rik@beiciomynydddyfi.org.uk

Ry'n ni'n hurio

SWYDDI AGORED

Swyddog Cyllid

Rydyn ni’n chwilio am rywun gyda profiad o gyfrifo neu lyfrifeg, ac yn delfrydol, profiad o gwblhau ffurflenni treth a chydymffurfio â Thŷ’r Cwmnïau. Er ein bod yn gwmni bach, mae hon dal yn rôl hynod bwysig, ond ni fydd gofyn i’r unigolyn fydd yn cyflawni’r gwaith fuddsoddi llawer o amser. Yn ogystal a chadarnau ein bod yn cydymffurfio â rheoliadau ariannol, bydd y rôl hefyd yn cynnwys gofalu am ariannu’r cwmni a’r cyfrif banc.

Cysylltwch â ni os allwch chi gyflawni’r rôl hwn.