Llwybr Llif

Mae llwybr “llif” yn gyflwyniad eithaf newydd i’r canolfannau beicio mynydd penodedig. Maent fel arfer yn lwybrau llawn neidiau a chorneli cantel â wyneb hollol esmwyth y gall reidwyr o bron unrhyw allu ei fwynhau, o ddechreuwyr llwyr i rhacswyr profiadol. Mae llwybr llif yn galluogi i reidwyr mwy profiadol ffeindio amryw o linellau i lawr, neu dros y llwybr.

Nid yw’r rhwydwaith o lwybrau sydd eisoes yn bodoli yn y Dyfi yn galluogi cyrchiant hawdd i’r gamp, nid ar gyfer plant na rheiny sy’n newydd i feicio mynydd. Byddai darpariaeth llwybr “llif” glas wedi ei raddio yn galluogi i reidwyr a amrywiaeth fawr o allu i fwynhau reidio yng Nghoedwig Dyfi ac i annog fwy o bobl leol i fentro ar y llwybrau.