Llwybr Mach 4

Prosiect i ychwanegu llwybr arall i’r llwybrau sydd wedu eu arwyddnodi i’r de o Ddyffryn Dyfi ydi Mach 4. 

Bydd y llwybr hwn yn mynd â reidwyr ar daith o Fynyddoedd Cambria am daith sawl awr o dirwedd a golygfeydd epig.

Bydd costau’r prosiect yn ymestyn i ddarpraru arwyddion ac arwyddbyst yn ogystal a mapio, creu ffeiliau gpx a gweinyddu. Mae’r prosiect hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhainy sydd yn y sector llety gwyliau i bartneru â ni i ddarparu antur newydd cyffrous.