Llwybrau Cem

Mae’r Prosiect Llwybrau Cemm i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau a fydd yn cychwyn yng Nghemmaes, pentref bach tua hanner ffordd ar hyd Dyffryn Dyfi.

Byddai’r llwybrau rhain yn debyg o ran arddull i lwybrau Mach, ac mae’r ymgyrch hwn i ymdrin â chostau arwyddion, mapio, a chreu ffeiliau gpx yn ogystal a gweinyddu. 

Mae hwn yn brosiect cymharol rhad a rhwydd. Mae Beicio Mynydd Dyfi MTB yn chwilio am bartner fydd yn elwa un ai o ‘r cynnydd mewn twristiaeth a fydd y prosiect yn ei ennyn, neu o’r sylw fydd i’w gael yn y cyfryngau beicio ac awyr agored ac ar draws y cyfryngau cymdeithasol.