Newyddion

Dyddiau Palu 2022

Dewch i’n helpu i siapio dyfodol y llwybrau yng Nghoedig Dyfi. Bydd y cyntaf o’n dyddiau palu yn cael ei gynnal ar 23 Ebrill, gyda pharti wedi ei gynllunio ar gyfer yr ail ddiwrnod palu ar 3 Mehefin. Bydd rhain yn sesiynau hanner diwrnod, fel bod dal mod i chi rhacsio’r llwybrau (neu dreulio amser gyda’r teulu/cath/ci) a byddent yn canolbwyntio i gychwyn ar farcio a gwneud ein rhwydwaith “off-piste” yn ddiogel. Gallwch gofrestru i helpu draw ar y dudalen Gwirfoddoli

Grinduro Wales 2022

Ar 23 Gorffennaf 2022 bywddwn yn croesawu Grinduro Wales yn ôl i’r Dyfi Forest. Mae fformat unigryw y gystadleuaeth yn cyfuno elfennau gorau enduro beicio mynydd a ras ffordd mewn arddull reidio graean. Llynedd, defnyddiodd rhannau o Mach 2 a llwybr ClimachX, felly cadwch lygad barcud ar cynlluniau eleni. Bydd y miri yn cynnwys arddangosfa trawiadol o celf a cherdd, bwyd arbennig, pobl gwych, gwersylla, a bydd Komoot yn llywyddu eu Hangover Ride unwaith eto ar y bore Sul.