Cysylltu

Defnyddiwch y ffurflen os ydych chi am gysylltu â ni am unrhyw agwedd o’r busnes neu unrhyw beth sy’n ymwneud â llwybrau beicio mynydd yn Nyffryn Dyfi. Fel arall, mae croeso i chi anfon e-bost atom.

Cyfarwyddwr Gweithrediadau: daf@beiciomynydddyfimtb.org.uk

Cyfarwyddwr Technegol: dave@beiciomynydddyfimtb.org.uk

Cyfarwyddwr Celf: malcolm@beiciomynydddyfimtb.org.uk

Cyfarwyddwr Gnar: rhys@beiciomynydddyfimtb.org.uk

Rheolwr Llwybr a Cangen: rik@beiciomynydddyfi.org.uk