Y CWMNI

Mae Beicio Mynydd Dyfi Mountain Biking yn gwmni budd cymunedol a ffurfiwyd gan wirfoddolwyr i barhau i weithredu, cynnal a datblygu cyfleusterau ar gyfer beicio mynydd yn ardal Dyfi. Ein cenhadaeth yw amddiffyn a hyrwyddo traciau presennol er mwyn darparu rhwydwaith o lwybrau beicio mynydd ymhlith y gorau yn y DU.

EICH LLWYBRAU

Mae Beicio Mynydd Dyfi yn parhau â gwaith a ddechreuodd gyda Llwybrau Mach yn 2001, ac a ehangodd gyda’r Climachx chwedlonol yn 2005. Yn 2018 fe wnaethom gynnal pedwar diwrnod cloddio i gynnal a chadw’r llwybrau, ac rydym wedi cynllunio mwy ar gyfer eleni. Gweler ein tudalen Facebook am ddiweddariadau.

EIN DYFODOL

Rydym yn gweithio gyda CNC i arloesi prosesau newydd a fydd yn agor Coedwig Dyfi y tu hwnt i’r model canolfan llwybr cyfarwydd. Bydd llwybrau newydd yn gwahanu o’r Climachx i gynnig amrywiadau mwy heriol, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer y beiciwr profiadol sy’n edrych i archwilio ardal, yn hytrach na dilyn saethau yn unig.

THE COMPANY

Beicio Mynydd Dyfi Mountain Biking is a community interest company formed by volunteers to continue to develop, promote and protect facilities for mountain biking in the Dyfi area. We aim to provide a network of the best mountain bike trails in the UK.

YOUR TRAILS

Beicio Mynydd Dyfi Mountain Biking is continuing work which started with the Mach Trails in 2001, and expanded with the legendary ClimachX trail in 2005. We are continuing to work with landowners to develop and grow the network of trails for your enjoyment. Recently we have refreshed the Mach 1, 2 and 3 trails in the south of the Dyfi valley, with new signage and mapping.

OUR FUTURE

We are working with Natural Resources Wales to pioneer new processes which will open up the Dyfi Forest beyond the familiar trail centre model. New trails will branch-out from the ClimachX trail to offer more challenging variations, making them ideal for the experienced rider who is looking to explore an area, rather than just follow arrows.