Ffyrdd o Helpu

Rhoddi

Gwnewch wahaniaeth: Os ydych chi wedi mwynhau reidio ein llwybrau, gallwch gefnogi ein gwaith yn amddiffyn a chynnal y llwybrau drwy roddi wrth gychwyn llwybr ClimachX.

Gwirfoddoli

Dyddiau Palu

Byddwn yn cynnal dyddiau palu rheolaidd er mwyn cynnal y llwybr a’r nodwyr llwybr yr ydym yn gyfrifol amdanynt. Mae’r cyntaf ar gyfer 2022 wedi ei bensilio mewn ar gyfer 23ydd o Ebrill.

Safleoedd Agored

Rydym wastad yn chwilio am ragor o bobl i ymwneud â rhedeg y cwmni, mae safleodd yn agored ar y funud ar gyfer rheiny sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli tymor hirach. Os oes gyda chi ddiddordeb mewn bod yn ran gweithgar o ofalu am lwybrau yn y Dyfi, cysylltwch â ni.

Dewch yn bartner

Gweler ein tudalen Prosiectau ar gyfer cyfleoedd i gydweithio â ni ar amryw o brosiectau cyffrous o amryw faint ac effaith.